Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2020 - propozície