Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2022 - zoznam ocenených