Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2023 - propozície aktualizované