Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2024 - propozície