Faktúra DF205/24
Dátum vyhotovenia: 10.4.2024
Faktúra doručená: 15.4.2024
Číslo zmluvy: 2/2018
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 01 Trenčín
IČO: 00312037
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
energie
Názov položky:
plyn: Kubrá - 2.Q.2024, 375 EUR
Názov položky:
vodné,stočné,zrážky: Kubrá - 2.Q.2024, 33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
408,00 EUR
ceny sú vrátane DPH