Faktúra DF377/23
Dátum vyhotovenia: 22.6.2023
Faktúra doručená: 27.6.2023
Dodávateľ
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9
97558 Banská Bystrica
IČO: 35987006
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
medziknižničná výpožičná služba
Názov položky:
MVS, 10.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,30 EUR
ceny sú vrátane DPH