Faktúra DF413/23
Dátum vyhotovenia: 6.7.2023
Faktúra doručená: 10.7.2023
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 01 Trenčín
IČO: 00312037
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
energie
Názov položky:
teplo: Juh - 3.Q.2023, 625 EUR
Názov položky:
vodné,stočné,zrážky: Juh - 3.Q.2023, 50 EUR
Názov položky:
elektrina: Juh - 3.Q.2023, 230 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
905,00 EUR
ceny sú vrátane DPH