Faktúra DF676/23
Dátum vyhotovenia: 6.11.2023
Faktúra doručená: 9.11.2023
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
energia
Názov položky:
opravná faktúra za elektrinu: Hasičská - 04/2023, -64.26 EUR