Objednávka OBV/144/23
Dodávateľ
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
IČO: 35790253
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
inzercia podujatia v týždenníku Pardon
Názov položky:
inzercia podujatí, 12 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
12,00 EUR
ceny sú vrátane DPH