Objednávka OBV/147/23
Dodávateľ
Fibez, s.r.o.
Rovná 1741/26
911 01 Trenčín
IČO: 44152086
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
posúdenie rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík
Názov položky:
služby, 120 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH