Objednávka OBV/342/23
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
ul. 17.novembra 15
080 01 Prešov
IČO: 17070775
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
knihy
Názov položky:
knihy, 17.1 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
17,10 EUR
ceny sú vrátane DPH