Objednávka OBV/393/22
Dodávateľ
Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Súmračná 12
821 02 Bratislava
IČO: nepridelené
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
prednáška na tému: Dušičky, Svetlonos a Halloween
Názov položky:
autorská beseda, 180 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH