Objednávka OBV/420/23
Dodávateľ
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29/3431
844 07 Bratislava
IČO: 31364381
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
inzecia voľného pracovného miesta na portál Worki
Názov položky:
inzercia, 82.8 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
82,80 EUR
ceny sú vrátane DPH