Objednávka OBV/421/22
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
IČO: 00151882
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
ročné predplatné časopisu
Názov položky:
predplatné časopisov, 12 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
12,00 EUR
ceny sú vrátane DPH