Objednávka OBV/424/23
Dodávateľ
Bezplatná skartácia s. r. o.
Horná Potôň 487
93036 Horná Potôň
IČO: 52092984
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
likvidácia registratúrnych záznamov
Názov položky:
služby, 180 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH