Objednávka OBV/426/22
Dodávateľ
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
IČO: 00165361
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
ročné predplatné časopisu
Názov položky:
predplatné časopisov, 9.99 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
9,99 EUR
ceny sú vrátane DPH