Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 8633/2019

Názov:Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 8633/2019
Rok:2019
Predmet:Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie Dodavateľom do odberných miest Odberateľa
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Magna Energia a. s., Piešťany
Dátum uzatvorenia:20.12.2019
Dátum zverejnenia:20.12.2019
Dátum účinnosti:21.12.2019
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/12_2019/ciastkova_zmluva.pdf PDF 12,5 MB