Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu

Názov:Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
Rok:2014
Predmet:Prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe darcu - počítačové zariadenia, bezodplatné postúpenie licencie k počítačovému programu RayMote W*Admin
1. zmluvná strana:Slovenská národná knižnica
2. zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj
Dátum uzatvorenia:28.4.2014
Dátum zverejnenia:16.9.2014
Dátum účinnosti:17.9.2014
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/04_2015/SNK.pdf PDF 271,6 kB