Darovacia zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 628-630 Občianskeho zákonníka

Názov:Darovacia zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 628-630 Občianskeho zákonníka
Rok:2014
Predmet:Finančný dar vo výške 600,- EUR na pokratie časti nákladov spojených s plánovanými aktivitami trenčianskej knižnice
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
Dátum uzatvorenia:10.7.2014
Dátum zverejnenia:10.7.2014
Dátum účinnosti:11.7.2014
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/04_2015/Konštrukta.pdf PDF 106,57 kB