Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000510424/8180

Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000510424/8180
Rok:2022
Predmet:Zmluva o bežnom účte
1. zmluvná strana:ŠTÁTNA POKLADNICA
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:24.3.2022
Dátum zverejnenia:25.3.2022
Dátum účinnosti:25.3.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/04_2022/Dodatok c. 1 k Zmluve o beznom ucte c. 7000510424_8180.pdf PDF 303,96 kB