Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Rok:2015
Predmet:Doplnenie článku V. Spôsob platenia nájomného a služieb s nájmom spojených
1. zmluvná strana:TRENZDROJ, a.s.
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:17.8.2015
Dátum zverejnenia:17.8.2015
Dátum účinnosti:1.5.2015
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/09_2022/Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 3.11.2011.pdf PDF 442,1 kB