Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01670

Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01670
Rok:2017
Predmet:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01670
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:21.11.2017
Dátum zverejnenia:5.12.2017
Dátum účinnosti:21.11.2017
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2017/Dodatok č. 1 k Zmluve č. 17-512-01670.pdf PDF 629,41 kB