Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01873

Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01873
Rok:2020
Predmet:Dodatok k Zmluve č. 20-513-01873
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:23.11.2020
Dátum zverejnenia:03.12.2020
Dátum účinnosti:04.12.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2021/Dodatok 1 k Zmluve 20_513_01873.pdf PDF 820,88 kB