Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov

Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov
Rok:2017
Predmet:Dohoda Požičiavateľa a Vypožičiavateľa o zmene znenia bodu č. 3 v čl.IV.Zmluvy
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:15.12.2017
Dátum zverejnenia:15.12.2017
Dátum účinnosti:01.01.2018
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/01_2018/Dodatok c.1.pdf PDF 1,35 MB