Dodatok č. 1

Názov:Dodatok č. 1
Rok:2020
Predmet:Dodatok k Zmluve o dielo S 145/19 "Realizácia výťahu na Jaselskej ul." v Trenčíne zo dňa 30.07.2019
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Výťahy ZEVA spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia:28.01.2020
Dátum zverejnenia:28.01.2020
Dátum účinnosti:29.01.2020
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/01_2020/Dodatok c.1.pdf PDF 3,15 MB