Dodatok č. 2 k Zmluve č. S-59/03/04 na úhradu služieb a energií

Názov:Dodatok č. 2 k Zmluve č. S-59/03/04 na úhradu služieb a energií
Rok:2016
Predmet:Úhrada služieb a energií - zmena zmluvy
1. zmluvná strana:Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o. Trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:01.01.2016
Dátum zverejnenia:18.03.2016
Dátum účinnosti:19.03.2016
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/03_2016/Zmluva-dodatok1.pdf PDF 704,49 kB