Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01872

Názov:Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01872
Rok:2020
Predmet:Dodatok k Zmluve 20-513-01872
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:11.12.2020
Dátum zverejnenia:16.12.2020
Dátum účinnosti:17.12.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2021/Dodatok 2 k Zmluve 20_513_01872.pdf PDF 1,15 MB