Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a CO uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. a podpísanej dňa 18.08.2008

Názov:Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a CO uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. a podpísanej dňa 18.08.2008
Rok:2014
Predmet:Zmena zmluvy - zmena článku III.
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:FIBEZ, s.r.o.
Dátum uzatvorenia:1.12.2014
Dátum zverejnenia:31.12.2014
Dátum účinnosti:1.1.2015
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/04_2015/Fibez.pdf PDF 118,65 kB