Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo S 145/19

Názov:Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo S 145/19
Rok:2020
Predmet:Týmto dodatkom sa mení Článok IV. bod 4.1
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia:10.6.2020
Dátum zverejnenia:10.6.2020
Dátum účinnosti:11.6.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2020/Dodatok 2 ku Zmluve o dielo S 145_19.pdf PDF 674,61 kB