Dodatok č.1 k Pozáručnej a mimozáručnej zmluve č. 2009/CL/07/02

Názov:Dodatok č.1 k Pozáručnej a mimozáručnej zmluve č. 2009/CL/07/02
Rok:2017
Predmet:Dopĺňa sa znenie článku 5 Povinnosti poskytovateľa
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:MS-SOFT, s.r.o.
Dátum uzatvorenia:05.10.2017
Dátum zverejnenia:11.10.2017
Dátum účinnosti:12.10.2017
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/10_2017/scan000001.pdf PDF 689,42 kB