Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby

Názov:Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby
Rok:2017
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:FIBEZ, s. r. o.
Dátum uzatvorenia:27.11.2017
Dátum zverejnenia:27.11.2017
Dátum účinnosti:01.12.2017
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/11_2017/Dodatok.pdf PDF 1,13 MB