Dodatok číslo 1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9329009315

Názov:Dodatok číslo 1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9329009315
Rok:2019
Predmet:Čl. 2 "Cena" znie: Cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena dohodou
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia:19.03.2019
Dátum zverejnenia:19.03.2019
Dátum účinnosti:01.04.2019
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/03_2019/Dodatok číslo 1.pdf PDF 4,8 MB