Dohoda o spolupráci

Názov:Dohoda o spolupráci
Rok:2021
Predmet:Sprevádzkovanie Virtuálnej študovne odbornej literatúry; zabezpečenie digitalizácie, komplexného spracovania, online sprístupnenia a archivácie dokumentov z fondov VKMR Trenčín; sprevádzkovanie digitálnej knižnice a jej sprístupnenie pre čitateľov VKMR Trenčín; ...
1. zmluvná strana:Centrum vedecko-technických informácií SR
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:07.01.2021
Dátum zverejnenia:23.02.2021
Dátum účinnosti:24.02.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/02_2021/Dohoda o spolupraci.pdf PDF 1,52 MB