Dohoda o ukončení zmluvy č.: S-59/03/04 na úhradu energií a služieb medzi zmluvnými stranami

Názov:Dohoda o ukončení zmluvy č.: S-59/03/04 na úhradu energií a služieb medzi zmluvnými stranami
Rok:2017
Predmet:Dohoda zmluvných strán o ukončení zmluvy.
1. zmluvná strana:Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:31.12.2017
Dátum zverejnenia:31.12.2017
Dátum účinnosti:01.01.2018
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/01_2018/Dohoda o ukon.pdf PDF 1,26 MB