Dohoda o ukončení zmluvy č.: S-74/06/04 na úhradu služieb a energií medzi zmluvnými stranami

Názov:Dohoda o ukončení zmluvy č.: S-74/06/04 na úhradu služieb a energií medzi zmluvnými stranami
Rok:2017
Predmet:Dohoda zmluvných strán o ukončení zmluvy z 24.06.2004
1. zmluvná strana:Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:31.12.2017
Dátum zverejnenia:31.12.2017
Dátum účinnosti:01.01.2018
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/01_2018/Download File1.pdf PDF 1,26 MB