Kúpna zmluva na hnuteľné veci

Názov:Kúpna zmluva na hnuteľné veci
Rok:2016
Predmet:Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou: BRINDZA, Peter. Trenčianska mestská elita a jej genealogické väzby v storočí stavovských povstaní. Stropkov - Trenčín - Lysá pod Makytou : Slovenská spoločnosť, o.z. a Peter Brindza, 2015, 222 s. ISBN 978-80-971396-1-2. 1 ks 27,00 €
1. zmluvná strana:Mgr. Peter Brindza, PhD.
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:9.12.2016
Dátum zverejnenia:9.12.2016
Dátum účinnosti:10.12.2016
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2016/Kúpna zmluva na hnuteľné veci.pdf PDF 236,04 kB