Návrh zmluvy o dielo č. 1

Názov:Návrh zmluvy o dielo č. 1
Rok:2018
Predmet:Oprava kotolne
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Blinka Air Systems s.r.o.
Dátum uzatvorenia:10.9.2018
Dátum zverejnenia:11.9.2018
Dátum účinnosti:12.9.2018
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/09_2018/Návrh zmluvy o dielo 1.pdf PDF 2,92 MB