Zamestnávateľská zmluva

Názov:Zamestnávateľská zmluva
Rok:2020
Predmet:Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení
1. zmluvná strana:NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:27.01.2020
Dátum zverejnenia:27.01.2020
Dátum účinnosti:28.01.2020
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/01_2020/NN_Zamestnavatelska_zmluva.pdf PDF 7,55 MB