Zamestnávateľská zmluva

Názov:Zamestnávateľská zmluva
Rok:2020
Predmet:Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Spoločnosť AXA d.d.s.,a.s.
Dátum uzatvorenia:28.01.2020
Dátum zverejnenia:28.01.2020
Dátum účinnosti:29.01.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2020/Zamestnavatelska zmluva AXA.pdf PDF 681,15 kB