Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení

Názov:Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
Rok:2020
Predmet:Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výkone dôchodkového sporenia v spoločnosti v súlade s podmienkami tejto zmluvy a zákona.
1. zmluvná strana:STABILITA, d.d.s., a.s., Košice 1
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:01.01.2020
Dátum zverejnenia:01.01.2020
Dátum účinnosti:01.01.2020
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/01_2020/stabilita1.pdf PDF 7,37 MB