Zamestnávateľská zmluva

Názov:Zamestnávateľská zmluva
Rok:2020
Predmet:Úprava práv a povinností zmluvných strán pri prispievaní zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie svojich zamestnancov
1. zmluvná strana:Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:27.1.2020
Dátum zverejnenia:27.1.2020
Dátum účinnosti:27.1.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2020/Zamestnavatelska zmluva.pdf PDF 1,62 MB