Zmluva 15/2020 o poskytovaní knižničných služieb

Názov:Zmluva 15/2020 o poskytovaní knižničných služieb
Rok:2020
Predmet:Poskytovanie knižničných služieb formou zapožičiavania kníh z knižničného fondu zmluvnej strany 2 pre potreby žiakov ZŠ
1. zmluvná strana:Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:02.09.2020
Dátum zverejnenia:02.09.2020
Dátum účinnosti:03.09.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/10_2020/Zmluva 15_2020 o poskytovani kniznicnych sluzieb.pdf PDF 757,24 kB