Zmluva č. 001/2019 o poskytnutí dotácie

Názov:Zmluva č. 001/2019 o poskytnutí dotácie
Rok:2019
Predmet:Účelom zmluvy je pokrytie časti nákladov spojených s projektom "Súťažné aktivity v čítaní a tvorivom písaní" v termíne marec-december 2019.
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:26.04.2019
Dátum zverejnenia:26.04.2019
Dátum účinnosti:27.04.2019
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/04_2019/Zmluva c.0012019.pdf PDF 4,97 MB