Zmluva č. 10/2015 o poskytnutí dotácie

Názov:Zmluva č. 10/2015 o poskytnutí dotácie
Rok:2015
Predmet:Poskytnutie dotácie vo výške 370 € na pokrytie časti nákladov spojených s projektom "Zábavné čítanie a tvorivé písanie", na materiálovo-technické zabezpečenie, ceny do súťaže
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:2.6.2015
Dátum zverejnenia:1.7.2015
Dátum účinnosti:2.7.2015
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/07_2015/Mesto Trenčín 2015.pdf PDF 274,77 kB