Zmluva č. 17/2015 o poskytnutí dotácie

Názov:Zmluva č. 17/2015 o poskytnutí dotácie
Rok:2015
Predmet:Poskytnutie dotácie vo výške 200 € na pokrytie časti nákladov spojených s projektom "Štúr mojimi očami"
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:23.6.2015
Dátum zverejnenia:25.6.2015
Dátum účinnosti:26.6.2015
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/07_2015/Zmluva Mesto Trenčín 17_2015.pdf PDF 274,59 kB