Zmluva č. 5/2014 o poskytnutí dotácie

Názov:Zmluva č. 5/2014 o poskytnutí dotácie
Rok:2014
Predmet:Dotácia vo výške 500 €
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:5.5.2014
Dátum zverejnenia:13.5.2014
Dátum účinnosti:14.5.2014
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/04_2015/Mesto Trenčín.pdf PDF 279,48 kB