Zmluva č. 6/2021 o poskytnutí dotácie

Názov:Zmluva č. 6/2021 o poskytnutí dotácie
Rok:2021
Predmet:Poskytnutie dotácie na personálne náklady pre členov odbornej poroty literárnej súťaže a ceny do súťaží.
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:24.05.2021
Dátum zverejnenia:24.05.2021
Dátum účinnosti:25.05.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva c. 6_2021_o poskytnuti dotacie.pdf PDF 1,05 MB