Zmluva č. 8/2018 o poskytnutí dotácie

Názov:Zmluva č. 8/2018 o poskytnutí dotácie
Rok:2018
Predmet:Poskytnutie dotácie vo výške 400 Eur na pokrytie časti nákladov spojených s projektom „Motivačné a vzdelávacie súťaže pre deti“
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:24.04.2018
Dátum zverejnenia:24.04.2018
Dátum účinnosti:25.04.2018
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/04_2018/Zmluva.pdf PDF 4,74 MB