Zmluva č. 8/2020 o poskytnutí dotácie

Názov:Zmluva č. 8/2020 o poskytnutí dotácie
Rok:2020
Predmet:Poskytnutie dotácie vo výške 346 € na honoráre a odmeny, materiálovo-technické zabezpečenie, na nákup cien v podobe kníh, písacích potrieb, sladkostí
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:24.6.2020
Dátum zverejnenia:24.6.2020
Dátum účinnosti:25.6.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/07_2020/Zmluva 8_2020 o poskytnutí dotácie.pdf PDF 992,18 kB