Zmluva č. MK-4334/2016/3.2 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2016

Názov:Zmluva č. MK-4334/2016/3.2 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2016
Rok:2016
Predmet:Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
1. zmluvná strana:Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:14.03.2016
Dátum zverejnenia:17.03.2016
Dátum účinnosti:18.03.2016
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/03_2016/Zmluva ŠR.pdf PDF 1,79 MB